Ȩ α ȸ ٱ ֹȸ

 

 

 

 

äιȣ

äθ

ȭ

û

ǰڵ

WOWOWó׸

 

Ch.621, Ch.622, Ch.623
3ä Ʈ 2,415/

H34

FOX̾ HD

630/

624

FOX̾

 

630/

318

Ÿä1

 

Ch.625~Ch.627
3äο 2,100/

H35

Ÿä2

 

Ch.625~Ch.627
3äο 2,100/

H35

Ÿä3

 

Ch.625~Ch.627
3äο 2,100/

H35

HD

 

2,000/

628

 

 

1,890/

310

ä HD

 

1,575/

629

ä

 

 

1,575/

708

̸īBS

630/

630

̸īBS

 

630/

260

ó׸ HD

735/

631

ó׸

 

735/

706

÷ HD

 

630/

632

÷

 

525/

312

äNECO HD

525/

633

äNECO

 

525/

261

Ϻȭ ä HD

525/

634

Ϻȭ ä

 

525/

707

VĶ̽ HD

 

735/

635

VĶ̽

 

 

735/

319

ͻ‧׶

 

 

480/

636

 

 

 

 

äιȣ

äθ

ȭ

û

ǰڵ

TV 繫

 

1,890/

600

TV 繫

 

 

1,890/

301

Ʈũ HD

 

1,890/

601

Ʈũ

 

 

1,575/

303

GAORA HD

 

1,300/

602

GAORA

 

 

945/

302

J 1

 

•J 1+2+4(Ch.603+4+5)
3ä Ʈ 2,580/
•J 1+2+3+4(Ch.603+4+5+6)
4ä Ʈ 2,880/

H51

H52

J 1SD

 

 

•J 1+2+4(SD Ch.306~308)
3ä Ʈ 2,100/
•J 1+2+3+4(SD Ch.300, 306~8)
4ä Ʈ 2,400/

056

E03

J 2

 

•J 1+2+4(Ch.603+4+5)
3ä Ʈ 2,580/
•J 1+2+3+4(Ch.603+4+5+6)
4ä Ʈ 2,880/

H51

H52

J 2SD

 

 

•J 1+2+4(SD Ch.306~308)
3ä Ʈ 2,100/
•J 1+2+3+4(SD Ch.300, 306~8)
4ä Ʈ 2,400/

056

E03

J 4

 

•J 1+2+4(Ch.603+4+5)
3ä Ʈ 2,580/
•J 1+2+3+4(Ch.603+4+5+6)
4ä Ʈ 2,880/

H51

H52

J 4SD

 

 

•J 1+2+4(SD Ch.306~308)
3ä Ʈ 2,100/
•J 1+2+3+4(SD Ch.300, 306~8)
4ä Ʈ 2,400/

056

E03

J 3

J 1+2+3+4(Ch.603+4+5+6)
4äμƮ 2,880/

H52

J 3SD

 

J 1+2+3+4(SD Ch.300, 306~308)
4äμƮ 2,400/

E03

ī‧A+ HD

1,050/

607

ī‧A+

 

735/

285

׷G+HD

945/

608

׷G+

 

 

945/

309

EX

 

525/

609

EX

 

525/

282

 

 

 

äιȣ

äθ

ȭ

û

ǰڵ

īü0

 

α׷ ݴٸ

 

īü0

 

 

α׷ ݴٸ

 

īü1

 

α׷ ݴٸ

 

īü1

 

 

α׷ ݴٸ

 

īü2

 

α׷ ݴٸ

 

īü2

 

 

α׷ ݴٸ

 

īü3

 

α׷ ݴٸ

 

īü3

 

 

α׷ ݴٸ

 

īü4

 

α׷ ݴٸ

 

īü4

 

 

α׷ ݴٸ

 

īü5

 

α׷ ݴٸ

 

īü5

 

 

α׷ ݴٸ

 

īü6

 

α׷ ݴٸ

 

īü6

 

 

α׷ ݴٸ

 

īü7

 

α׷ ݴٸ

 

īü7

 

 

α׷ ݴٸ

 

īü8

 

α׷ ݴٸ

 

īü8

 

 

α׷ ݴٸ

 

īü9

 

α׷ ݴٸ

 

īü9

 

 

α׷ ݴٸ

 

īü10

 

α׷ ݴٸ

 

īü11

 

α׷ ݴٸ

 

īü12

 

α׷ ݴٸ

 

īü13

 

α׷ ݴٸ

 

īü14

 

α׷ ݴٸ

 

FOX bs238

998/

610

FOX bs238

 

998/

738

TVħä1 󸶤̾Ƽ
ִϸ̼

630/

611

TVħä1 󸶤̾Ƽ
ִϸ̼

 

630/

717

׷NEXT
̺‧̾(HD)

 

•1260/
•Ch.613, Ch.614, Ch.615
3äο 1,575/

613

H36

׷NEXT
̺‧̾

 

 

•1260/
•Ch.704, Ch.721, Ch.739
3äο 1,575/

704

025

׷ONE
‧̾Ƽ(HD)

Ch.613, Ch.614, Ch.615
3äο 1,575/

H36

׷ONE
‧̾Ƽ

 

Ch.704, Ch.721, Ch.739
3äο 1,575/

025

׷TWO
‧ִϸ̼(HD)

Ch.613, Ch.614, Ch.615
3äο 1,575/

H36

׷TWO
‧ִϸ̼

 

Ch.704, Ch.721, Ch.739
3äο 1,575/

025

TBSä1

Ch.616, Ch.617 1050/

H40

TBSä1

 

630/

363

θƮTV
ó׵̾Ƽ HD

630/

618

θƮTV
ó׵̾Ƽ

 

630/

720

׷÷

945/

619

׷÷

 

630/

278

‧äHD

•730/
•Ch.620, Ch.671 2äο 830/

620
H37

‧ä

 

•630/
•Ch.730, Ch.746 2äο 730/

730
E02

WOWOW

 

Ch.621, Ch.622, Ch.623
3äμƮ 2,415/

H34

WOWOW̺

 

Ch.621, Ch.622, Ch.623
3äμƮ 2,415/

H34

īü16

 

 

α׷ ݴٸ

 

TBSä2

Ch.616, Ch.617 1050/

H40

ä

630/

664

 

 

 

 

äιȣ

äθ

ȭ

û

ǰڵ

Ŭī‧ HD

 

3,150/

637

Ŭī‧

 

 

3,150/

736

630/

638

 

630/

271

Music JapanTV HD

420/

639

Music JapanTV

 

420/

269

MTV HD

735/

640

MTV

 

735/

270

MUSIC ON! TV(!) HD

735/

641

MUSIC ON! TV(!)

 

630/

731

̽TV HD

•735/
•Ch.642, Ch.643 2ä 1,050/

642
H38

̽TV

 

•735/
•Ch.265, Ch.732 2ä 1,050/

265
M19

100%Ʈ! ̽TV+ HD

•630/
•Ch.642, Ch.643 2ä 1,050/

643
H38

100%Ʈ! ̽TV+

 

•630/
•Ch.265, Ch.732 2ä 1,050/

732
M19

˽ä

840/

644

˽ä

 

840/

266

‧׷ƼTV

 

630/

645

‧׷ƼTV

 

630/

795

 

 

 

 

 

äιȣ

äθ

ȭ

û

ǰڵ

Ÿ(100chǶ)

 

 

1,575/

400

 

 

 

 

äιȣ

äθ

ȭ

û

ǰڵ

мTV

1,575/

646

мTV

 

1,575/

765

! TV HD

735/

647

! TV

 

735/

360

AXN̽׸ HD

525/

649

AXN̽׸

 

525/

728

AXNؿܵ HD

630/

650

AXNؿܵ

 

630/

725

FOX HD

750/

651

FOX

 

750/

722

FOXCRIME HD

750/

652

FOXCRIME

 

750/

723

DATV

 

2,625/

653

DATV

 

 

2,500/

750

ä΢LaLaTV HD

630/

654

ä΢LaLaTV

 

525/

372

ƽþƵƽTVHD

630/

655

ƽþƵƽTVSo-net

 

630/

749

KBS World HD

735/

656

KBS World

 

735/

791

KNTV HD

 

3,780/

657

KNTV

 

 

3,150/

331

MNET HD

 

1,890/

658

Mnet

 

 

1,890/

792

 

 

 

 

äιȣ

äθ

ȭ

û

ǰڵ

MONDO TV HD

840/

659

MONDO TV

 

 

525/

279

йи HD

735/

660

йи

 

735/

361

Ȩä HD

630/

661

Ȩä

 

578/

362

ôä HD

735/

662

ôä

 

735/

718

̵ä Pigoo

 

1,260/

663

! 371

 

 

1,260/

371

 

 

 

 

äιȣ

äθ

ȭ

û

ǰڵ

AT-X HD

 

1,890/

667

īƮƮũ HD

630/

668

īƮƮũ

 

598/

274

Ű̼ HD

630/

669

Ű̼

 

630/

276

ִϸƽ HD

630/

670

ִϸƽ

 

630/

724

XD HD

•730/
•Ch.620, 671 2äο 830/

671
H37

XD

 

  

•630/
•Ch.730, 746 2äο 730/

746
E02

 

 

 

 

äιȣ

äθ

ȭ

û

ǰڵ

ϵ HD

750/

673

ϵ

 

750/

283

׸ä HD

735/

674

׸ä

 

735/

370

׶ä HD

750/

675

׶ä

 

750/

741

Ŀä

750/

676

Ŀä

 

750/

321

ִϸ÷ HD

630/

677

ִϸ÷

 

525/

747

 

 

 

 

äιȣ

äθ

ȭ

û

ǰڵ

BBC崺

1,260/

565

BBC崺

 

945/

252

CNNj

945/

566

CNNj

 

945/

257

CNN/US HD

 

2,100/

567

ϰCNBC

945/

570

ϰCNBC

 

945/

251

TBS

390/

572

TBS

 

390/

258

TVħä2

630/

612

TVħä2 PONT

 

630/

256

Ͻ‧극ũ

 

 

17,850/

557

e-.net

 

210/

560

e-.net

 

210/

254

߱׷CCTV

 

1,890/

568

߱׷CCTV

 

1,890/

783

׷NEWS24

 

420/

571

׷NEWS24

 

420/

745

 

 

 

 

äιȣ

äθ

ȭ

û

ǰڵ

ĪڡġTV!

 

1,050/

536

ĪڡġTV!

 

 

1,050/

759

ġ‧ ƮTV

 

777/

537

ġ‧ ƮTV

 

 

777/

777

ú HD

 

1,260/

540

ú

 

 

1,260/

753

ä HD

630/

544

ä

 

525/

277

İ ĵ TV

525/

545

İ ĵ TV

 

525/

281

öä

1,050/

546

öä

 

1,050/

255

Ͷä

 

 

 

丮ä

 

 

525/

541

丮ä

 

 

525/

288

ä

 

525/

542

ä

 

525/

275

‧ڷ

 

525/

547

‧ڷ

 

525/

262

 

 

 

 

äιȣ

äθ

ȭ

û

ǰڵ

ٵ‧ä HD

 

1,470/

521

ٵ‧ä

 

 

1,470/

320

InstrucTV

 

 

5,250/

520

InstrucTV

 

 

5,250/

340

Ͼ

 

630/

672

 

 

 

 

äιȣ

äθ

ȭ

û

ǰڵ

JLC680 HD

 

Ch.680~Ch.686 7äο 1,029/

H54

ä(Ʈ̽TV)JLC380

 

 

Ch.380~Ch.384+Ch.395+Ch.386
7äο 1,029/

019

JLC684 HD

 

Ch.680~Ch.686 7äο 1,029/

H54

ä(Ʈ̽TV)JLC384

 

 

Ch.380~Ch.384+Ch.395+Ch.386
7äο 1,029/

019

׸ä HD

 

Ch.380~Ch.688, Ch.689
2äο 1,260/

H53

׸ä

 

 

Ch.388, 389 2äο 1,260/

029

׸ä2 HD

 

Ch.688, 689 2äο 1,260/

H53

׸ä2

 

 

Ch.388, 389 2äο 1,260/

029

(̸̺)ǵä

 

Ch.690~Ch.695 6äο 1,260/

H55

(̸̺)ǵä

 

 

Ch.390~Ch.394, Ch.395
6äο 1,260/

016

(̸̺)ǵä

 

Ch.690~Ch.695 6äο 1,260/

H55

(̸̺)ǵä

 

 

Ch.390~Ch.394, Ch.395
6äο 1,260/

016

渶ä

 

 

1,050/

678

渶ä

 

 

1,050/

H01

JLC681

 

 

Ch.680~Ch.686 7äο 1,029/

H54

ä(Ʈ̽TV)JLC381

 

 

Ch.380~Ch.384+Ch.395+Ch.386
7äο 1,029/

019

JLC682

 

 

Ch.680~Ch.686 7äο 1,029/

H54

ä(Ʈ̽TV)JLC382

 

 

Ch.380~Ch.384+Ch.395+Ch.386
7äο 1,029/

019

JLC683ä

 

 

Ch.680~Ch.686 7äο 1,029/

H54

ä(Ʈ̽TV)JLC383

 

 

Ch.380~Ch.384+Ch.395+Ch.386
7äο 1,029/

019

JLC685÷

 

 

Ch.680~Ch.686 7äο 1,029/

H54

JLC385÷

 

 

Ch.380~Ch.384+Ch.395+Ch.386
7äο 1,029/

019

JLC686÷

 

 

Ch.680~Ch.686 7äο 1,029/

H54

JLC386÷

 

 

Ch.380~Ch.384+Ch.395+Ch.386
7äο 1,029/

019

(̸̺)ǵä

 

 

Ch.690~Ch.695 6äο 1,260/

H55

(̸̺)ǵä

 

 

Ch.390~Ch.394, Ch.395
6äο 1,260/

016

(̸̺)ǵä

 

 

Ch.690~Ch.695 6äο 1,260/

H55

(̸̺)ǵä

 

 

Ch.390~Ch.394, Ch.395
6äο 1,260/

016

(̸̺)ǵä

 

 

Ch.690~Ch.695 6äο 1,260/

H55

(̸̺)ǵä

 

 

Ch.390~Ch.394, Ch.395
6äο 1,260/

016

ǵ÷695

 

 

Ch.690~Ch.695 6äο 1,260/

H55

ǵ÷395

 

 

Ch.390~Ch.394, Ch.395
6äο 1,260/

016

 

 

 

 

äιȣ

äθ

ȭ

û

ǰڵ

TV۷ι‧ͳ׼ų

 

 

4,200/

514

ǴнTV(Ȳ)

 

 

1,974/

518

ǴнTV(Ȳ)

 

 

1,974/

784

 

 

 

 

äιȣ

äθ

ȭ

û

ǰڵ

ä

 

 

ä

 

 

 

ڹٳäDX ̺

 

 

QVC

 

 

QVC

 

 

 

Ch.217

 

 

 

MALL OF TV

 

 

 

󸮡Gem Shopping TV

 

 

 

󸮡Gem Shopping TV

 

 

 

 

 

 

 

äιȣ

äθ

ȭ

û

ǰڵ

Ʈ̽ ̾1

 

α׷ ݴٸ

 

Ʈ̽ ̾1

 

 

α׷ ݴٸ

 

Ʈ̽ EX1

 

α׷ ݴٸ

 

Ʈ̽ EX0

 

 

α׷ ݴٸ

 

Ʈ̽ EX6

 

 

α׷ ݴٸ

 

V135

 

 

735/ or PPV315~/

 

̵

 

 

α׷ ݴٸ

 

 

 

 

 

 

äιȣ

äθ

ȭ

û

ǰڵ

kmpä HD

 

2,415/ or PPV210~/

942

kmpä

 

 

2,415/ or PPV210~/

911

÷̺ä HD

 

2,625/ or 735/(7~㳯ħ7)

943

÷̺ä

 

 

2,625/ or 735/

900

κä HD

 

2,415/ or 840/

944

κä

 

 

2,415/ or 840/

901

̵峪Ʈ‧

 

2,415/ or 840/

945

̵峪Ʈ‧

 

 

2,415/ or 840/

902

Ķ̽׷ HD

 

2,100/ or 525/

913

Ķ̽׷

 

 

2,100/ or 525/

913

üź HD

 

2,415/ or 840/

947

ü(üź)

 

 

2,625/ or PPV105~/

905

VENUS

 

2,415/ or 210~/

957

ٴҶī ä

 

1,980/ or 420/

958

NPGä

 

 

1,995/ or 420/

912

! 959

 

1,575/ or PPV210~/

959

Zaptv

 

 

2,415/ or PPV210~/

942

Zaptv

 

 

2,415/ or PPV210~/

910

ũü

 

 

•Ch.961, 962 2äο 2,625.
• 2äο 840/

H50

ũü(üź)

 

 

•Ch.914, 915 2äο 2,625.
• 2äο 840/

022

οü

 

 

•Ch.961, 962 2äο 2,625.
• 2äο 840/

H50

οü(üź)

 

 

•Ch.914, 915 2äο 2,625.
• 2äο 840/

022

̳ʸƮTV

 

 

2,415/ or 210~/

963

̳ʸƮTV

 

 

2,415/ or 210~/

916

AV

 

 

2,415/ or PPV210~/

964

AV

 

 

2,415/ or PPV210~/

917

ä‧

 

 

2,625/ or 735/

965

ä‧

 

 

2,625/ or 735/

904

Splash

 

 

210~/

 

Splash

 

 

210~420/

 

öͰ

 

 

PPV210~/

 

öͰ

 

 

PPV210~/

 

Ŀ÷

 

 

2,415/ or PPV210~/

968

V

 

 

735/ or PPV315~/

970

 

 

 

 

äιȣ

äθ

ȭ

û

ǰڵ

ī! θ599

 

 

ī! θ200

 

 

 

ī! ̼202

 

 

 


ȸҰ

ѱ ּ : 뱸 49(õ) ()ѱ   

E-mail : koreasat01@hotmail.com Web Designer :  ̿

ǥȭ : 053) 472-0101 Fax : 053) 477-0101      

ڵϹȣ : 502-05-98500     

ǸŹȣ : 2008-뱸-0089               

ǥ̻ : ̿ö    

Copyright © 2011 Korea Satellite Communications Inc. All rights reserved